Pracownicy

Pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

 

Kierownik:  Urszula Pruszyńska–Czaja

Tel. 13 43 98 020, w. 39

Główny Księgowy: Alina Kociuba

Tel. 13 43 98 020, w. 40

Inspektor ds. księgowości: Renata Szpiech

Tel. 13 43 98 020, w. 43

Inspektor ds. kadr i płac: Sylwia Potoczna, Agnieszka Kurzydło

Tel. 13 43 98 020, w. 37

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Renata Szpiech

Tel. 13 43 98 020, w. 43

Opiekun dowozu dzieci: Maria Dańko

Kierowca autobusu szkolnego: Roman Łach