Kierownictwo GZEAS

Kierownik  

mgr Urszula Pruszyńska – Czaja

 

Tel.:

Fax.:

13 43 980 20 w.39

13 43 981 70

e-mail gzeas_nozdrzec@onet.pl