Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15–28 stycznia 2018 r.województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia –4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia–11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12–25 lutego 2018 r.województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca–3 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września) 27 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 5 stycznia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 26 stycznia 2018 r.
Egzamin maturalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.