Okres wakacyjny

Powiększ obraz

Okres wakacyjny, to szczególny czas w którym należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

W tym okresie, przed Światowymi Dniami Młodzieży odbywać się będą tzw. Dni w Diecezjach podczas których gromadzić się będą liczne grupy uczestników.

Szczególny nacisk należy położyć na kwestię bezpieczeństwa podczas organizowanych , w tym okresie imprez towarzyszących, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, w tym w miejscach zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia.

W Województwie podkarpackim, podczas trwania Światowych Dni Młodzieży 2016, w dniach 20 lipca do 3 sierpnia 2016 r. uruchomione zostaną diecezjalne centra koordynacji i zarządzania kryzysowego ŚDM. Zadaniem centrów będzie zapewnienie koordynacji działań oraz wymiany informacji w diecezjach województwa podkarpackiego.

 

Centrum Koordynacji Działań ŚDM w Stalowej Woli – tel. 15 643 36 65, 15 643 36 64

Centrum Koordynacji Działań ŚDM w Przemyślu – tel.  16 675 12 40, 16 676 70 70, alarmowy 986

Centrum Koordynacji Działań ŚDM w Mielcu – tel.  17 78 00 440, 17 78 00 438

Centrum Koordynacji Działań ŚDM w Lubaczowie – tel.  16 632 87 04, 16 632 87 03

Centrum Koordynacji Działań ŚDM w Rzeszowie – tel.  17 747 02 72, 17 747 02 73