Powiększ obraz

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 edycja na lata 2021-2025

Całkowita wartość projektu wyniosła 8 753,94,00 zł, na co składała się pozyskana przez Gminę Nozdrzec dotacja z budżetu Państwa w wysokości 7000,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 1 753,94 zł. Działania promujące czytelnictwo placówki będą realizowane do końca roku szkolnego 2024 r.

Dofinansowanie zostało przyznane dla:

 Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

W ramach projektu do szkolnych bibliotek zakupiono liczne nowości wydawnicze oraz wyposażenie. W szkołach biorących udział w projekcie przeprowadzono liczne akcje
i konkursy promujące czytelnictwo wśród młodego pokolenia, w które zaangażowano również rodziców, były to mi.in:

   wystawy książek,

   pogadanki z rodzicami,

   konkursy plastyczne i projekty artystyczne związane z czytelnictwem: Turniej Jednego Wiersza”, „Noc bibliotek „Absurd nie czytać”, „Narodowe czytanie”, „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”, „ Dzień Postaci z Bajki”,  „Czytamy bez mamy”, „Głośne czytanie w przedszkolu”.