Pracownicy

Pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

Kierownik:  Urszula Pruszyńska–Czaja

Tel. 13 43 98 020, w. 39

Główny Księgowy: Alina Kociuba

Tel. 13 43 98 020, w. 40

Inspektor ds. księgowości: Elżbieta Matwijczyk

Tel. 13 43 98 020, w. 40

Inspektor ds. kadr i płac: Sylwia Potoczna, Agnieszka Kurzydło

Tel. 13 43 98 020, w. 37

Referent: Magdalena Niemiec, Szpiech Renata

Kierowca:

Roman Łach

Intendent: Agnieszka Jarema

Tel. 13 43 98 571

Kuchnia przy Szkole Podstawowej w Hłudnie

Agnieszka Owsiana

Joanna Jaczewska

Gabriela Banaś

Anna Kurzydło

Jolanta Maciejczyk

Aneta Nowak

Dańko Maria

Tel. 13 43 98 571